Verzekeringen huurwagens

Omniumverzekering

Al onze voertuigen zijn omnium verzekerd met een standaard vrijstelling. U kunt deze vrijstelling eigen schade verlagen door een optioneel bedrag af te kopen bovenop de huurprijs van de wagen, zoals weergegeven in de gedetailleerde wagenfiche. Bij een ongeval in fout, betaalt u dan slechts deze sterk verlaagde franchise.

Let wel: In geval van ongeval in fout met tegenpartij blijft er een vrijstelling burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van 250 euro behouden indien de omniumverzekering werd afgekocht. Zonder afkoop omniumverzekering bedraagt de BA 500 euro per schadegeval.

 

Diefstalverzekering

De weergegeven tarieven bij elke wagenfiche zijn steeds exclusief de afkoop van de verplichte diefstalverzekering. Bij afkoop blijft de huurder verantwoordelijk voor de gewone vrijstelling van het voertuig. Bij niet-afkoop van de diefstalverzekering is de huurder verantwoordelijk voor de cataloguswaarde van het voertuig!

 

Algemeen

Onder algemene huurvoorwaarden vindt u meer info betreffende verzekeringen bij artikel 7.