FAQ

Veelgestelde vragen – Verhuur

Aangezien onze verhuurplanning continu verandert, aanvaarden we enkel telefonische reservaties. U kan eerst een contactformulier indienen via onze website om een offerte op maat te bekomen, waarna u de huurwagen telefonisch kan bevestigen. Onze schriftelijke offertes gelden nooit als reservatie!
STAP 1 – Opmaak huurcontract
De huurwagen staat voor u klaar op de door u gereserveerde datum in het door u gekozen filiaal. U vermeldt uw reservatienaam aan de balie waarna onze medewerker u zal vragen om uw (geldig) rijbewijs en identiteitskaart voor te leggen. Indien u de wagen beroepsmatig huurt, dient u op dit moment uw facturatiegegevens door te geven. Dit kan later niet meer aangepast worden. Men zal u vragen of u de extra omniumverzekering neemt (diefstalverzekering is verplicht). Afhankelijk van de huurperiode en het wagentype zal men u vervolgens het bedrag van de waarborg melden. U kan deze ter plaatse betalen via bancontact of kredietkaart. Na afrekening van de waarborg zal onze medewerker het volledige huurcontract met u overlopen. Zowel uzelf als onze medewerker ondertekenen het huurcontract waarna u hiervan een kopij ontvangt. Opgelet! De waarden die hier vermeld staan, zijn exclusief BTW.

STAP 2 – Controle huurvoertuig
Vervolgens gaat u samen met onze medewerker naar het gereserveerde voertuig. Daar wordt de kilometerstand, het brandstofpeil, aanwezigheid brandblusser, aanwezigheid fluohesje, e.d. gecontroleerd. Vervolgens overloopt u samen het schadeformulier, een formulier waarop de reeds aanwezige schade staat vermeld. Bij de voertuigen met laadklep zal men u tevens de werking ervan uitleggen.

STAP 3 – U mag vertrekken!
Indien u zelf geen extra vragen meer heeft, mag u met het huurvoertuig vertrekken.
Afhankelijk van de gekozen huurperiode en rekening houdend met onze openingsuren bestaan hier 2 opties.
 1. U brengt de wagen binnen tijdens de kantooruren. In dit geval zal onze medewerker het schadeformulier samen met u overlopen, de kilometerstand noteren en controleren of de tank door u werd gevuld. Indien nodig zal hij het voertuig opnieuw voltanken. U ontvangt onmiddellijk uw factuur en afhankelijk van hoe u uw waarborg heeft geregeld, zal de afrekening afgehandeld worden.
 2. U brengt de wagen binnen buiten de kantooruren. In dit geval wordt er in onze filialen gewerkt met een sleutelkluis. Van zodra onze medewerker opnieuw aanwezig is, zal hij het voertuig controleren, indien nodig voltanken en uw factuur opmaken. Dit zal u worden toegezonden en afhankelijk van hoe u uw waarborg heeft geregeld, zal de afrekening worden afgehandeld.Opmerking: Enkel indien er bijkomende schade werd vastgesteld, kan men uw factuur nog niet afsluiten (zie volgende FAQ “Wat te doen bij schade?”).
Dag Type 1 (12u): indien u een voertuig huurt voor deze periode mag u beschikken over de wagen voor de periode van 7u30 tot 22u gedurende één dag. Komt u uw voertuig pas om 13u ophalen, dient u hem alsnog binnen te brengen om 22u.

Dag Type 2 (24u of zaterdag):
 1. Dit type omvat de huur van een voertuig op zaterdag van 7u30 tot 22u (zelfde voorwaarden Dag Type 1).
 2. Dit type omvat de huur van een voertuig voor de periode van 24u, met aanvang om 7u30 (tot 7u30 de dag nadien) of met aanvang om 17u (tot 17u de dag nadien).
 • Betreft het een klein schadegeval zonder tegenpartij, dan zal de schade worden vastgesteld bij het binnenbrengen van de wagen. De verrekening van het schadebedrag gebeurt via uw factuur (lees hier de voorwaarden van de omniumverzekering).
 • Betreft het een ongeval met tegenpartij – maar waarbij de schade aan het eigen voertuig beperkt is – dan vult u het aanrijdingsformulier correct en volledig in. U kan dit formulier, reeds gedeeltelijk ingevuld, terugvinden bij de documenten van uw huurwagen. Het dient steeds samen met de tegenpartij te worden ingevuld.
  • Bij het binnenbrengen van uw voertuig wordt de al dan niet aanwezige schade vastgesteld. Er wordt een dossier opgemaakt voor onze verzekeringsmakelaar en na vaststelling van het schadebedrag na een expertise (of via bestek) zal uw factuur worden afgesloten.
  • Bovenop de huurprijs van uw voertuig zal een bedrag voor de verzekering BA worden aangerekend en - bij schade aan eigen voertuig – het schadebedrag, afhankelijk van de al dan niet afgekochte omniumverzekering (zie voorwaarden omniumverzekering).
 • Bij ernstige ongevallen neemt u steeds onmiddellijk contact op met VIO op volgend telefoonnummer:03/253 20 10. Buiten de kantooruren wordt u voor dringende oproepen doorgestuurd naar een verantwoordelijke.

Omniumverzekering

Al onze voertuigen zijn omnium verzekerd met een standaard vrijstelling. U kunt deze vrijstelling eigen schade verlagen door een optioneel bedrag af te kopen bovenop de huurprijs van de wagen, zoals weergegeven in de gedetailleerde wagenfiche. Bij een ongeval in fout, betaalt u dan slechts deze sterk verlaagde franchise. Let wel: In geval van ongeval in fout met tegenpartij blijft er een vrijstelling burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van 250 euro behouden indien de omniumverzekering werd afgekocht. Zonder afkoop omniumverzekering bedraagt de BA 500 euro per schadegeval.

Diefstalverzekering

De weergegeven tarieven bij elke wagenfiche zijn steeds exclusief de afkoop van de verplichte diefstalverzekering. Bij afkoop blijft de huurder verantwoordelijk voor de gewone vrijstelling van het voertuig. Bij niet-afkoop van de diefstalverzekering is de huurder verantwoordelijk voor de cataloguswaarde van het voertuig!
Het bedrag van uw huurwaarborg dient u bij afhalen van het voertuig te betalen met bancontact of kredietkaart (VISA, …). In overeenstemming met VIO kan u de waarborg ook op voorhand op onze rekening storten met vermelding van uw reservatienaam en de huurperiode. Dit dient minstens 5 dagen op voorhand in orde te zijn.
De manier van afrekenen is afhankelijk van hoe u de waarborg heeft betaald.  

 1. Waarborg Bancontact: in dit geval zal uw restsaldo worden teruggestort op het rekeningnummer dat werd genoteerd bij afhaling van uw voertuig.
 2. Waarborg kredietkaart (VISA, …): in dit geval werd er een reservatie genomen van het bedrag, m.a.w. het bedrag werd geblokkeerd op uw rekening, niet afgenomen. Na opmaak van uw factuur zal de waarborg worden geannuleerd op uw kredietkaart en zal het correcte factuurbedrag worden afgeboekt. Indien u de wagen binnenbrengt tijdens de kantooruren kan u in dit geval uw betaling ook cash of met Bancontact vereffenen.
 3. Waarborg via overschrijving: in dit geval zal het restsaldo worden teruggestort op het rekeningnummer dat werd gebruikt om de waarborg te storten.
 4. Geen waarborg: in het uitzonderlijke geval dat u geen waarborg hoeft te betalen, is de factuur betaalbaar op de vermelde vervaldatum.
Om een voertuig te huren bij VIO dient u in het bezit te zijn van een Belgische identiteitskaart, minimum 21 jaar te zijn en reeds 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig Belgisch rijbewijs.
Boetes komen steeds bij de eigenaar van het voertuig binnen, dus bij VIO.   Betreft het een boete van de lokale politie, dan zijn we wettelijk verplicht om de werkelijke bestuurder – die vermeld staat op het huurcontract - via een online systeem door te geven aan de bevoegde instanties.   Bij GAS-boetes en buitenlandse boetes sturen wij de nodige documenten door aan de klant (vermeld op het huurcontract).
Voorbeeld Rijbewijs C
 • Kolom 10: Datum vanaf wanneer het rijbewijs C geldig is
 • Kolom 11: Geldigheidsdatum van de categorieën
 • De geldigheid wordt bepaald door het medisch attest van groep 2 (met uitzondering van de rijverboden en de kandidaat-vluchtelingen)
 • Kolom 12: Beperkingen of vermeldingen
  • Vermelding van de code 95 op het rijbewijs van de personen die vóór 10/09/2008 een categorie van de groep D of vóór 10/09/2009 een categorie van de groep C hebben verworven
  • Getuigschrift basiskwalificatie
  • Getuigschrift nascholing
     De geldigheidsdata van het bewijs van vakbekwaamheid worden naast de code 95 aangeduid.

Veelgestelde vragen – Praktische info – Voertuigen

Nee, niet al onze voertuigen zijn voorzien van een laadklep. U kan deze info terugvinden op onze website bij “meer informatie”. Daar vindt u ook meteen het laadvermogen van de laadklep terug.
Nee, slechts enkele voertuigen zijn uitgerust met een trekhaak. Om de beschikbaarheid van deze voertuigen na te gaan, dient u telefonisch contact met ons op te nemen. U moet de aanwezigheid van een trekhaak steeds aanvragen bij reservatie! Zo niet, kunnen we u niet garanderen dat er een voertuig met trekhaak aanwezig is.
Onze aanhangwagens hebben een 13-polige aansluiting. Beschikt u niet over dergelijke aansluiting dan kan u deze bij ons aankopen.
Meer informatie over de verschillende types aanhangwagens kan u vinden op onze blog.
Een gedalift is een opbouwlift die maximum tot de 3e verdieping reikt. Het bestaat uit een motor, ladders en een laadplatform. Indien u bij ons een gedalift huurt, zal men u uitvoerig uitleggen. Hoe u de lift dient te bedienen rekening houdend met uw veiligheid en deze van uw goederen. U ontvangst daarnaast ook een gedetailleerde handleiding. U hoeft dus geen schrik te hebben om de handen zelf uit de mouwen te steken.
Nee, niet al onze voertuigen zijn uitgerust met winterbanden. U kan wel op aanvraag een voertuig uitgerust met winterbanden huren (+ 50 euro). Let wel: doe uw aanvraag tijdig zodat we tijdig aan uw wensen kunnen voldoen!
Ja, u kan sneeuwkettingen huren in elk verhuurfiliaal (+30,25 euro). Vermeldt dit wel zeker bij uw reservatie want op = op!
Ja, u kan in elk verhuurfiliaal extra verhuismateriaal huren zoals spanriemen, rolplanken, … . Onze tarieven kan u op onze website terugvinden.
Nee, u kan slechts één bestuurder opgeven per contract. Deze persoon blijft verantwoordelijk voor het voertuig. Het staat u vrij om andere chauffeurs met het voertuig te laten rijden maar bij schade, boetes, … zullen wij steeds de opgegeven chauffeur contacteren. U dient dit dan verder intern af te handelen.